Bouw- en sloopafval

U bent als bedrijf aan het juiste adres voor al uw bouw- en sloopafval. 

Bouw- en sloopafval (BSA) is een verzamelnaam voor diverse materialen die uit het sloopproces komen. Deze materialen worden via sorteerlijnen gescheiden van elkaar en naar erkende verwerkers afgevoerd. Baars Recyling BV doet alleen de overslag van het materiaal.

Een voorbeeld van wat onder bouw- en sloopafval (BSA) valt:

  • Ytong en gips
  • Plastic
  • Vloerbedekking
  • Isolatiemateriaal
  • Metalen

N.B. Deze dienst is niet beschikbaar voor particulieren!

Verwerking sloop- bouw afval

Op welke wijze verwerken wij uw sloop- bouw afval?  
Wij nemen puin en asfalt in. Beide afvalstoffen mogen niet vervuild zijn met niet steenhoudende vreemde materialen. Puin en asfalt wordt gebroken tot herbruikbare secundaire bouwstoffen.  

Alles vindt plaats onder een wettelijke BRL zijnde de BRL 2506 norm. Dat betekent dat er eisen gelden voor het gebroken eindproduct civieltechnisch (korrelverdeling) en milieutechnisch (samenstelling, verbod op bepaalde stoffen zoals asbest).

Alle gebroken producten worden verplicht uitgeleverd met een CE verklaring. Het moge duidelijk zijn dat alles frequent intern en extern volgens een voorgeschreven systematiek gekeurd wordt.
Het gebroken materiaal kan worden toegepast als funderingsmateriaal en ophoging.  
Onder voorwaarden kan gebroken puin ook verwerkt worden in nieuwe betonproducten. Gebroken asfalt wordt al jaar en dag verwerkt in asfalt.  

Openingstijden

Maandag - vrijdag
Zaterdag
07:30 - 17:00u
07:30 - 12:00u


In januari & februari gesloten op zaterdag

Havenweg 30a, Echt | Locatie | Baars Recycling