Ons bedrijf is permanent gesloten
Veiligheidsinstructies| Documenten | Baars Recycling

Veiligheidinstructies

RECYCLINGGRANULAAT

PRODUCTOMSCHRIJVING Kenmerken: steenachtig product afkomstig van de bewerking van bouw- en sloopafval. Bevat een geringe hoeveelheid restanten van niet-steenachtig materiaal. Grijs tot roodbruin.
Toepassing: secundaire bouwstof in civiele werken.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

  • Ogen: veiligheidsbril met zijschermen.
  • Bij stofontwikkeling: nauw aansluitende bril.
  • Huid: standaard werkkleding.
  • Inhalatie: niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.
  • Handen: katoenen handschoenen met nitril rubber coating.

OVERIGE INFORMATIE

De informatie in dit document is gebaseerd op actuele kennis met betrekking tot recyclinggranulaat, is te goeder trouw weergegeven en heeft tot doel de (eind)gebruiker attent te maken op de vereiste voorzorgsmaatregelen.

In geen enkel geval kan deze informatie als kwaliteitsgarantie gelden. De aandacht wordt gevestigd op eventuele risico’s die die product kent bij onjuist gebruik. Het is aan de gebruiker de toepasselijke verantwoordelijkheid op zich te nemen bij zijn activiteit. De opgesomde aanbevelingen gelden niet als limitatief.

Openingstijden

Maandag - Vrijdag
Gesloten
Havenweg 30a, Echt | Locatie | Baars Recycling